Informationsmateriale

På denne side findes Goritas informationsblade, som giver lidt mere udførlig information om nogle af vore ydelser.

Informationsbladede ligger i PDF-format og kan læses og udskrives ved hjælp af programmet Adobe Acrobat Reader.

Vi vil selvfølgelig også meget gerne sende vores informationsmateriale. Ring eller mail til en af vores afdelinger.

 

Artsbeskrivelser - Trænedbrydende Svampe

Artsbeskrivelser - Trænedbrydende Insekter

Prøvetagningsvejledninger

Kursus