Asbest

Roerfoeringer Hvor Der Typisk Kan Findes Asbest I Isoleringen Asbest Paa Roerfoering I Lysningspanel Ved Vinduesparti Proeveudtagning Af Spartelmateriale Pmp 600X340 Proeveudtagning Af Isoleringsmateriale Pmp 600X340 Proeveudtagning Af Fliseklaeber Pmp 600X340 Asbestholdigt Taetningsmateriale Ved Roergennemfoering Pmp 600 340

Rørføringer hvor der typisk kan findes asbest i isoleringen.

Asbest på rørføring i lysningspanel ved vinduesparti

Asbest prøveudtagning af spartelmateriale.

Asbest i Isolerinsmateriale ved rørføring.

Asbest prøveudtagning af fliseklæber.

Asbest i tætningsmateriale ved rørgennemføring.

1. Baggrund / Hvad er problemet

Miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer er sat på dagsordenen i Danmark. Ministeriet for by, bolig og landdistrikter, Miljøstyrelsen og Kommunernes landsforening har i fællesskab sat et ambitiøst projekt i gang, som skal sikre udnyttelse af ressourcer fra bygningsmaterialer.

 

Der er sat fokus på at begrænse spredning af de miljø - og sundhedsfarlige stoffer, og at sikre en bedre kvalitet i genbrug og genanvendelse. Nye krav i affaldsbekendtgørelse om screening af bygninger, og anmeldelse af affald, kræver nøjagtige undersøgelser.

 

Det er ikke kun i forbindelse med nedrivning, at det er vigtigt at identificere, klarlægge og registrere omfanget af asbestholdige stoffer i bygningsmaterialer.

 

Ombygnings-, renoverings- og istandsættelsesopgaver i alle typer bygninger kræver ligeledes en grundig screening og kortlægning af asbestholdige materialer.

 

Asbest består af meget små fibre, som ikke kan brænde og tåler meget høje temperaturer. Asbest er derfor velegnet til armering, isolering og brandsikring og har været anvendt i bygningsmaterialer i mange år. Udsættelse for asbestfibre medfører risiko for udvikling af asbestose og forskellige former for lunge- og mavetarmkræft.

2. Typiske forekomster /  Kan det være et problem for dig…

Asbest har været anvendt i en lang række af bygningsmaterialer, som for eksempel beklædningsplader til vægge, lofter og tage, i gulvbelægninger, eternitkanaler, fugemasser og fliseklæbere.

 

Asbest har blandt andet også været anvendt til isolering af rør, beholdere, ventilationskanaler og kedler. Det blev forbudt at anvende asbest til isolering af tekniske installationer i 1972.

 

Frem til slutningen af 1980’erne er asbest blevet anvendt i plader til tage, facader og lofter.

3. Undersøgelser - Hvordan kan Goritas hjælpe?

Goritas kan hjælpe, hvis f.eks.:

  • Du vil vide om der er asbest og eventuelt andre miljøfarlige stoffer i en bygning, hvor de sidder, i hvilke mængder og om det påvirker indelkimaet og om det skal fjernes.
  • Du vil sikre en miljørigtig og ressourceoptimerende nedrivning og renovering, som tilgodeser gældende arbejdsmiljø og affaldsregler.
  • Udarbejdelse af en overordnet handlingsplan, herunder retningslinjer for fjernelse af konstaterede asbestforekomster i henhold til gældende retningslinjer.

Vi har undersøgelser der passer til lige præcis din problemstilling, og har altid fokus på så hurtigt, så enkelt og så sikkert som muligt at give dig en løsning på dit problem.

 

Vores undersøgelser, rådgivning og rapporter hjælper dig også i forhold til de øvrige parter i din sag, som f.eks. håndværkeren, der skal give dig et tilbud på udbedring.

 

For mere information kontakt os på 44 85 86 00 / 75 52 21 00