PCB

PCB Proevetagning I Fuge Under Vindue

1. Baggrund / Hvad er problemet

Miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer er sat på dagsordenen i Danmark. Regeringen fremkom i 2011 med en samlet plan for håndtering af PCB i bygninger. PCB Planen er udarbejdet af fem ministerier, økonomi og erhvervministeriet, miljøministeriet, socialministeriet, beskæftigelsesministeriet, samt indrigs- og sundhedsministeriet.

 

Der er sat fokus på at begrænse spredning af de miljø - og sundhedsfarlige stoffer og sikre en bedre kvalitet i genbrug og genanvendelse. Nye krav i affaldsbekendtgørelse om screening af bygninger og anmeldelse af affald kræver nøjagtige undersøgelser.

 

Det er ikke kun i forbindelse med nedrivning, at det er vigtigt at identificere, klarlægge og registrere omfanget af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer.

 

Ombygnings-, renoverings- og istandsættelsesopgaver i alle typer bygninger kræver ligeledes en grundig screening og kortlægning af bygningsmaterialer og deres indhold af miljøfarlige stoffer.

 

Det miljø- og sundhedsskadelige stof PCB er meget udbredt i danske bygninger. PCB kan optages gennem munden ved indånding eller via mad og drikke eller gennem huden. Brugen af PCB i byggematerialer blev i Danmark forbudt pr. 1. januar 1977. 

2. Typiske forekomster /  Kan det være et problem for dig…

PCB er en forkortelse for polychlorerede biphenyler og var fra 1950’erne til 1970’erne et populært tilsætningsstof i mange produkter. Det var især PCB’s brandhæmmende og blødgørende egenskaber som gjorde stoffet populært.

 

I perioden 1950-1977 blev PCB i stort omfang brugt i elastiske fuger til fugning omkring vinduer og døre samt i dilatationsfuger imellem bygningselementer.

 

I samme periode blev PCB også anvendt i kantforseglingen af termoruder og i visse typer af maling, hvor der stilles store krav til slidstyrke og vejrbestandighed.

 

Derudover er PCB blandt andet også brugt i kondensatorer og transformatorer.  

3. Undersøgelser - Hvordan kan Goritas hjælpe?

Goritas kan hjælpe, hvis f.eks.:

  • Du vil vide om der er PCB og eventuelt andre miljøfarlige stoffer i en bygning, hvor de sidder, i hvilke mængder, om det påvirker indeklimaet og om det skal fjernes.
  • Du vil sikre en miljørigtig og ressourceoptimerende nedrivning og renovering, som tilgodeser gældende arbejdsmiljø og affaldsregler.
  • Udarbejdelse af en overordnet handlingsplan, herunder retningslinjer for fjernelse af konstaterede miljøfarlige stoffer i henhold til gældende retningslinjer.

Vi kan give dig svarene og løsningerne på alt dette ved en screening for miljøfarlige stoffer.
Vi har undersøgelser der passer til lige præcis din problemstilling, og har altid fokus på så hurtigt, så enkelt og så sikkert som muligt at give dig en løsning på dit problem.

 

Vores undersøgelser, rådgivning og rapporter hjælper dig også i forhold til de øvrige parter i din sag, som f.eks. håndværkeren, der skal give dig et tilbud på udbedring.

For mere information kontakt os på 44 85 86 00 / 75 52 21 00