Kurser

Kære kunde og samarbejdspartner.

 

Som alle andre er vores hverdag også påvirket af Corona-krisen. Vi har grundet Regeringens tiltag, samt af hensyn til medarbejdere, kunder m.m. lukket for alle kursusaktiviteter inden sommerferien.

 

Vi håber at kunne genåbne vores kurser i efteråret, og vil naturligvis efterleve de regler som vil være gældende til den tid. Der er allerede nye kurser i støbeskeen og i efteråret vil nedenstående kurser blive udbudt, såfremt at der fra regeringens side vil blive åbnet op for den slags aktiviteter. Vi glæder os til at vi igen kan få mulighed for at inviterer jer til vores kurser.

 

Vi har i vores kursusfaciliteter i København god plads og vil derfor kunne sikre at der vil være plads og afstand mellem alle kursusister, så alle kan føle sig trygge under vores kurser.

 

Bedste hilsener Goritas


Håndtering af skimmel i boliger

Formålet med kurset er at det giver et grundlæggende indblik i problematikker vedr. skimmelsvamp i boliger. Emner som prøvetagning, kommunikation, vurdering og sanering m.m. vil blive gennemgået.


Kurset er specielt udviklet og sammensat til relevante personer i kommuner, boligselskaber, ejendomsselskaber, arkitektfirmaer, ejendomsadministration mv.. Kurset er primært rettet mod problemer i boliger, herunder såvel lejligheder som række- og parcelhuse. 

 


Svamp og skimmel i bygninger

Trænedbrydende svampe angriber vores bygning og skimmelsvampe angriber vores indeklima. Kurset vil give et indblik i forsikringsproblematikker, vækstbetingelser, helbredspåvirkninger samt eksempler på håndtering af svampesager m.m.


Kurset er primært rettet mod taksatorer, arkitekter, ingeniører, håndværkere og ejendomsinspektører, der i forbindelse med deres arbejde med bygninger kan støde på svamp og skimmel. 


Asbest i bygninger - halvdagskursus

Der er stadig store mængder asbest i vores bygninger. Forkert håndtering af asbest kan medføre alvorlige helbredsmæssige og økonomiske konsekvenser for involverede parter. Kurset giver blandt andet et indblik i hvor asbest kan forekomme, samt en forståelse hvordan man skal forholde sig ved mistanke om asbest. 


Kurset er specielt sammensat til f.eks håndværkere, entreprenører, ejendomsinspektører, byggeledere, samt relevante personer i ejendomsselskaber, kommuner mv., som i deres arbejde kan støde på, eller have sager med asbest.