Hvem er vi

Goritas er en uvildig rådgivningsvirksomhed, der kombinerer biologisk, kemisk og byggeteknisk viden.


Vores mål er at levere undersøgelser, analyser og rådgivning på højeste faglige niveau, og kommunikere det på en forståelig og let anvendelig måde. Vi arbejder til gavn for bygninger og mennesker. Vi har en byggeteknisk indgangsvinkel, og er praktisk orienterede, både ved undersøgelser og ved udarbejdelse af rapporter.


Laboratorieanalyser udføres på vort eget laboratorium, hvilket udover en bred service til vores kunder, også sikrer, at vore bygningsundersøgere altid besidder den nødvendige biologiske/kemiske viden.


Goritas har gennem mange års seriøst arbejde opnået bred accept som uafhængige og uvildige eksperter. Opretholdelse af denne uvildighed er helt afgørende, da vore konklusioner ofte kan have stor betydning for de berørte parter 

Historie

Goritas har sine rødder i træbeskyttelsesvirksomheden Gori. Goritas blev etableret i 1984 som et datterselskab i Gori-koncernen. Navnet var dengang Goritas Classification, og senere blev det ændret til Goritas international as. Hovedkontoret lå på Gori-fabrikken i Kolding, og vi havde desuden kontor i Nyhavn.

 

I 1991 blev Gori solgt, og Goritas blev dermed adskilt fra træbeskyttelsesvirksomheden. Goritas var nu en del af en lille koncern ejet af Niels Oluf Ehrenskjöld, som havde opbygget varemærket og virksomheden Gori. Niels Oluf var en kreativ og dynamisk mand med mange planer og idéer, der ikke altid lykkedes. På 3 år havde han brugt de 300 mio. kr han fik for salget af Gori (og mere til), og han måtte derfor sælge Goritas.

 

Fra 1994 var Goritas været en del af Leif Hansen Gruppen, først som en afdeling under Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S, og fra 2006 som et selvstændigt aktieselskab. Det var den nu afdøde Flemming Leif Hansen, der så mulighederne i Goritas, og i synergierne med gruppens andre aktiviteter.

 

I 2009 blev gruppens største selskab Leif Hansen Rådgivende ingeniører solgt til Orbicon. Tilbage i Leif Hansen Gruppen var Goritas A/S og Sedgwick Leif Hansen A/S, der nu blev ledet af Flemmings søn Christian Leif Hansen.

 

Med målet om at styrke Goritas og Leif Hansen Gruppen fagligt og forretningsmæssigt blev Bygge- og Miljøteknik A/S købt i 2011. Købet gav både en dybere viden om byggeteknik og bygningsfysik, og en bredere pallette af ydelser. Efter en periode som selvstændigt aktieselskab, blev Bygge- og Miljøtekniks viden, kompetencer og historik i 2016 integreret ind i Goritas.

 

Målet for Leif Hansen Gruppen var hele tiden af vækste og udvikle sig. For optimalt at udnytte sin finansielle styrke, og de interne synergier, samledes gruppens aktiviteter i 2021/22 i Sedgwick Leif Hansen A/S.


Fra februar 2022 var Goritas dermed ikke et længere et selvstændigt aktieselskab, men et forretningsområde i Sedgwick Leif Hansen A/S.

 

2022 blev et begivenhedsrigt år, for i oktober 2022 blev Sedgwick Leif Hansen A/S (og dermed også Goritas) solgt. Køber var amerikanske Sedgwick, som tidligere havde haft en mindre aktiepost i Sedgwick Leif Hansen A/S. Selskabet skiftede ved købet navn til Sedgwick Danmark A/S.

 

Med salget har Goritas fået en nær storesøster. Sedgwick omfatter nemlig også virksomheden EFI Global, der er en verdensomspændende og verdensledende rådgivningsvirksomhed.
EFI er specialiseret i undersøgelser og rådgivning i forbindelse med brand, forurening, miljø, bygningsskader, indeklima, geoteknik og meget meget mere.
Goritas har dermed fået adgang til et væld af relevant viden, og over 800 næsten-kolleger rundt om i verden.

Organisation og ejerskab

Sedgwick Danmark A/S (herunder Goritas), ledes af Adm. Direktør Christian Leif Hansen. Christian har også det overordnede ansvar for Sedgwicks aktiviteter i Norden, herunder selskaber i Norge, Sverige og Finland.

 

I det daglige ledes Goritas af Direktør Jens Kornum, som startede i Goritas som nyuddannet civilingeniør i 1988. Jens Kornum har udført et utal af bygningsundersøgelser gennem årene, og er desuden en meget rutineret underviser ved egne og eksterne kurser.

 

Vicedirektør Angela Steinfurth har ansvaret for laboratoriet i Kolding. Angela startede også i Goritas i 1988, hvor hun netop var blevet færdig med sin uddannelse som Diplomholzwirt på Universitetet i Hamborg. Angelas faglige kompetencer er højt respekteret i både Danmark og Tyskland, hvor hun er en væsentlig aktør ved konferencer og i faglige foreninger. Angelas viden inddrages i udarbejdelse af tyske DIN-normer.

 

Goritas har afdelinger i Ballerup (hovedkontor) og i Kolding (Laboratorium). I Ballerup har Goritas til huse i Lautrupvang nr. 8, sammen med det øvrige Sedgwick Danmark A/S. Bygningen har rigtig fine undervisnings- og kursusfaciliteter, som udnyttes flittigt. I Kolding bor vi for os selv på Haderslevvej 108, hvor vi i 2009 kombinerede en over 100 år gammel stråtækt bygning med et nybygget laboratorium.

 

Udover Goritas omfatter Sedgwick Danmark A/S indenfor skadeshåndtering forretningsområderne Property, MCL (Major Complex Losses) og BPO (Business Proces Outsourcing), samt bygherrerådgivning.
Sedgwick Danmark A/S har i alt ca. 150 medarbejdere, og besidder samlet en helt enestående viden om bygninger og bygningsskader.

 

Moderselskabet Sedgwick har hovedkontor i Florida USA, samt over 30.000 medarbejder i 80 lande.

Vil du vide mere ?.

 Vil du vide mere, så kontakt os på telefon eller mail, eller klik videre i en af boksene til højre.