Hvem er vi

Goritas er en uvildig rådgivningsvirksomhed, der kombinerer kvalificerede bygningseksperter, med specialkompetancer og -ydelser på vort eget mikrobiologiske laboratorium.

 

Vores mål er at levere undersøgelser, analyser og rådgivning på højeste faglige niveau, og kommunikere det på en forståelig og let anvendelig måde. Vi arbejder til gavn for bygninger og mennesker. Vi har en byggeteknisk indgangsvinkel, og er praktisk orienterede, både ved undersøgelser og ved udarbejdelse af rapporter.

 

Laboratorieanalyser udføres på vort eget laboratorium, der ligeledes sikrer, at vore bygningsundersøgere altid besidder den nødvendige biologiske/kemiske viden. Goritas har gennem mange års seriøst arbejde opnået bred accept som uafhængige og uvildige eksperter. Opretholdelse af denne uvildighed er helt afgørende, da vore konklusioner ofte kan have stor betydning for de berørte parter. 

Historie

Goritas har sine rødder i træbeskyttelsesvirksomheden Gori. Goritas blev etableret i 1984 som et datterselskab i Gori-koncernen. Navnet var dengang Goritas Classification, og senere blev det ændret til Goritas international as. Hovedkontoret lå på Gori-fabrikken i Kolding, og vi havde desuden kontor i Nyhavn.

 

I 1991 blev Gori solgt, og Goritas blev dermed adskilt fra træbeskyttelsesvirksomheden. Goritas var nu en del af en lille koncern ejet af Niels Oluf Ehrenskjöld, som havde opbygget varemærket og virksomheden Gori. Niels Oluf var en kreativ og dynamisk mand med mange planer og idéer, der ikke altid lykkedes. På 3 år havde han brugt de 300 mio. kr han fik for salget af Gori, og han måtte derfor sælge Goritas.

 

Siden 1994 har Goritas været en del af Leif Hansen Gruppen, først som en afdeling under Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S, og fra 2006 som et selvstændigt aktieselskab. Det var den nu afdøde Flemming Leif Hansen, der så mulighederne i Goritas, og i synergierne med gruppens andre aktiviteter.

 

I 2009 blev gruppens største selskab Leif Hansen Rådgivende ingeniører solgt til Orbicon. Tilbage i Leif Hansen Gruppen var nu Goritas og Cunningham Lindsey Leif Hansen.


Med målet om at styrke Goritas og Leif Hansen Gruppen fagligt og forretningsmæssigt, blev Bygge- og Miljøteknik A/S købt i 2011. Købet gav både en dybere viden om byggeteknik og bygningsfysik, og en bredere pallette af ydelser. Efter en periode som selvstændigt aktieselskab, er Bygge- og Miljøtekniks viden, kompetencer og historik nu fuldt integreret ind i Goritas

Organisation og ejerskab

Goritas ledes af Adm. direktør Jens Kornum, som startede i Goritas som nyuddannet civilingeniør i 1988. Jens Kornum har udført et utal af bygningsundersøgelser gennem årene, og er desuden en meget rutineret underviser ved egne og eksterne kurser.

  

Vicedirektør Angela Steinfurth har ansvaret for laboratoriet i Kolding. Angela startede også i Goritas i 1988, hvor hun netop var blevet færdig med sin uddannelse som Diplomholzwirt på Universitetet i Hamborg.

 

Angelas faglige kompetencer er højt respekteret i både Danmark og Tyskland, hvor hun er en væsentlig aktør ved konferencer og i faglige foreninger. Angelas viden inddrages i udarbejdelse af tyske DIN-normer.

 

Goritas har afdelinger i Ballerup (hovedkontor) og i Kolding (Laboratorium). I Ballerup har Goritas til huse i Lautrupvang nr. 8, sammen med den øvrige Leif Hansen Gruppe. Bygningen har rigtig fine undervisnings- og kursusfaciliteter, som udnyttes flittigt. I Kolding bor vi for os selv på Haderslevvej 108, hvor vi i 2009 kombinerede en over 100 år gammel stråtækt bygning med et nybygget laboratorium.

 

Hovedaktionær i Goritas A/S er Leif Hansen Gruppen ApS, som ejes af Christian Leif Hansen (Flemmings søn). Desuden har Jens Kornum og Angela Steinfurth aktieposter i Goritas. Bestyrelsen består af Geert Bjørn Hansen (formand), Christian Leif Hansen og Jens Kornum.

 

Leif Hansen Gruppen omfatter i dag Goritas A/S, Sedgwick Leif Hansen A/S og Leif Hansen Bygherrerådgivning ApS, samt delejerskaber i Sedgwick Nordic, Sweden og Norway.

 

Gruppen har i alt ca. 100 medarbejdere, og besidder samlet en helt enestående viden om bygninger og bygningsskader.

Vil du vide mere ?.

 Vil du vide mere, så kontakt os på telefon eller mail, eller klik videre i en af boksene til højre.