8/9-22 Sedgwick Leif Hansen A/S er solgt til Sedgwick

Sedgwick Leif Hansen A/S, og dermed også Goritas, er blevet solgt til Sedgwick, som er en global udbyder af tjenester indenfor håndtering af forsikringsskader.

 

Sedgwick har hidtil ejet en mindre del af Sedwick Leif Hansen A/S (der fremover vil hedde Sedgwick Danmark), men ejer altså nu 100%.

 

Erhvervelsen af den resterende aktieandel i Sedgwick Leif Hansen afspejler Sedgwicks ønske om at investere i den nordiske region og positionere sig godt for fortsat vækst.


Desuden vil det nye Sedgwick Danmark kunne udnytte den tekniske og miljømæssige ekspertise, som tilbydes kunderne i Sedgwicks enhed EFI Global, som bliver et vigtigt fokusområde for Sedgwick i Norden.

Sedgwick Danmark vil forsat været ledet af Adm. Direktør Christian Leif Hansen. Lederteam og alle øvrige medarbejdere vil også fortsætte som hidtil.

 

Goritas er også en del af Sedgwick Danmark, men vil fortsat være et selvstændigt ”Brand”, med sit velkendte logo og navn, og med sine særlige ydelser og kompetencer. Hjemmeside, adresser, mailadresser, medarbejdere og kontaktpersoner vil være som hidtil.


Ledelsen af Goritas er også fortsat den samme, med Jens Kornum som Direktør, og med Angela Steinfurth som vicedirektør og leder af laboratoriet.

 

Men netop Goritas vil have stor gavn af den viden og de ressourcer, der ligger i EFI Global, og Goritas vil spille en væsentlig rolle i Sedgwicks og EFI Globals nordiske udviklingsplaner.

 

Kontakt meget gerne direktør Jens Kornum (40520100 / jk@goritas) for yderligere information.