P5 Tegning P4 Træ Tegning P3 Træfacade P2 Kvist Tegning P1 Kvist

Tegning af tagdetaljer, der bør granskes med fokus på fugt, bygbarhed og bygningsfysik.

Tegning af træfacade, der med fordel kunne granskes med fokus på fugt, bygbarhed og bygningsfysik.

Hus med træfacade, der ikke overholder de 6 V’ers princip: Vis Vand Væk, Vand Volder Vanskeligheder.

Snittegning af tagkvist, der med fordel kunne underlægges granskning med fokus på bygningsfysik.

Tagkvist med fugt- og skimmelproblemer, der kunne være forudset ved granskning.

Granskning af byggeprojekter

 

Projektgranskning er en ekstern kvalitetssikring af byggeplaner. Med udgangspunkt i for eksempel viden om bygningsfysik og byggeteknik, gennemgår og vurderer en fagekspert projektbeskrivelsen og/eller udbudsmaterialet i forhold til, om projektet er bygbart, om det indeholder fejl, om de valgte løsninger giver risiko for skader, og om projektet er i overensstemmelse med gældende lovgivning. På den baggrund stiller granskeren spørgsmålstegn ved de valgte løsninger og peger på problemområder, der bør undersøges eller vurderes nærmere, inden byggeriet påbegyndes.

 

Fordele ved projektgranskning

  

En projektgranskning bør ske tidligt i processen, så fejlene fanges på tegnebrættet og ikke først, når byggeriet er påbegyndt eller afsluttet. På den måde minimerer bygherren risikoen for budgetoverskridelser, og entreprenøren får tilmed mulighed for at tilrettelægge en bedre byggeproces, så byggeriet kan udføres effektivt. Sammenhængen mellem byggeprocessens faser samt muligheder og omkostninger forbundet med at ændre projektet kan illustreres således:

 

 

 

  

Blandt fordelene ved projektgranskning er:


• Minimering af risiko for svigt og skader på byggeriet.
• Et funktionelt og driftsvenligt byggeri.
• Et veldokumenteret projekt, der kan udføres effektivt.


Projektgranskning er også relevant ved renoveringsprojekter. Her opstår der ofte problemer, for eksempel med håndtering af miljøkritiske stoffer eller efterisolering, der kan resultere i fugtproblemer,

  

Goritas tilbyder tværfaglig granskning

 

Hos Goritas foretager vi tværfaglige projektgranskninger. Vores medarbejdere trækker på et solidt bagland af eksperter inden for Goritas’ fire kompetenceområder: Svamp, insekt, træ, Skimmel, fugt, indeklima, Byggeteknik & Bygningsfysik og Miljøkritiske stoffer. På den måde skaber vi et helhedsbillede af de væsentlige fejl og mangler i byggeplanen, der bør rettes op på, inden byggeprojektet sættes i gang. Vi kan blandt andet hjælpe med at:


• Granske projektbeskrivelsen i sin helhed med fokus på, om projektet er bygbart.
• Granske dele af byggeriet, for eksempel murværket, terrændækket eller taget.
• Granske dine renoveringsplaner, for eksempel forud for en energirenovering.


Du kan finde endnu mere information om projektgranskning på Byggeskadefondens hjemmeside: https://www.bsf.dk/erfaformidling/vi-anbefaler/byggeriets-projektering/projektgranskning/

 

 

For mere information kontakt os på 44 85 86 00 / 75 52 21 00