Tungmetaller

Muusfoto IMG 1222 600X338

Undersøgelse

En undersøgelse for forekomster af miljø - og sundhedsfarlige stoffer, som tungmetaller, er nødvendig for at begrænse spredning af stofferne til omgivelserne og sikre en bedre kvalitet i genbrug og genanvendelse. Nye krav i affaldsbekendtgørelse om screening af bygninger og anmeldelse af affald kræver nøjagtige undersøgelser.

Ved nedrivnings-, ombygnings-, renoverings- og istandsættelsesopgaver i alle typer bygninger kræves en grundig screening og kortlægning af bygningsmaterialer og deres indhold af miljøfarlige stoffer.

 

Vi tilpasser undersøgelsen til den konkrete situation og kundens behov. Dialogen med kunden både før, under og efter undersøgelsen er vigtig for bedst muligt at definere opgaven, afstemme forventninger, og sikre det rigtige forløb af selve udbedringen.

 

Rent praktisk udføres undersøgelsen ved en kombination af visuel undersøgelse og destruktive undersøgelsesmetoder. Prøvetagning og analyse er en nødvendig del af undersøgelsen.

 

Muusfoto IMG 1204 290X274

 

Prøvetagning og analyse

Ved undersøgelsen udtages der prøver af bygningsmaterialer, som erfaringsmæssigt kan indeholde bly. Det er derfor vigtigt at have et indgående kendskab til hvilke materialer som kan indeholde bly.

 

Materialeprøverne kan for eksempel bestå af afskrab af maling, stykker af glaserede fliser eller dele af pakninger. Koncentrationen af bly i materialet bestemmes ved efterfølgende analyse.

Rådgivning

På baggrund af besigtigelse og målinger udarbejdes en rapport, der typisk har følgende indhold:

• Bemærkninger fra besigtigelsen.
• Resultaterne af prøvetagninger samt fortolkning af resultaterne.
• Vurdering af forholdene i henhold til gældende retningslinjer.
• Fotodokumentation og skitsebilag med prøveudtagningssteder.
• Udarbejdelse af en overordnet handlingsplan, herunder retningslinjer for fjernelse af konstaterede miljøfarlige stoffer i henhold til gældende retningslinjer.

For mere information kontakt os på 44 85 86 00 / 75 52 21 00